Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2013

nastyfyme
nastyfyme
Sponsored post
soup-sponsored
5371 6093 420
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
nastyfyme
nastyfyme
7084 a7cd 420
Reposted fromretaliate retaliate viakatioszka katioszka
nastyfyme
Każdy z nas posiada takie spojrzenie, którym obdarowuje tylko jedną osobę.
— do Ciebie
Reposted fromchocoway chocoway viakatioszka katioszka
nastyfyme
nastyfyme
6084 b35c 420
nastyfyme
9140 081f 420
JAKIE TO POLSKIE.
Reposted fromznietzsche znietzsche viakatioszka katioszka
nastyfyme
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
nastyfyme
Ja nie jestem wieloma kobietami. Jestem jedną kobietą i chcę być jedną. I nie chcę wielu mężczyzn. Chcę jednego. Chciałabym. 
— Edward Stachura
nastyfyme
  Niektórych słów nie mógłbym wypowiedzieć, nie rozpadając się przy tym na kawałki.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Historie miłosne
nastyfyme
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko, Sowa, córka piekarza

April 08 2013

nastyfyme
9618 42f1
Reposted fromverdantforce verdantforce viakatioszka katioszka

April 04 2013

nastyfyme

March 27 2013

nastyfyme
7873 fc0f 420
Reposted fromlolitteinparis lolitteinparis viaFif Fif
nastyfyme
6383 1eb5 420
Reposted fromwhatever17 whatever17 viaFif Fif
nastyfyme
6027 b996 420
Reposted fromNeutrum Neutrum viaFif Fif
nastyfyme

March 26 2013

nastyfyme
is she
Reposted fromcube cube
nastyfyme


Jeremy Clarkson and 50 shades of Grey
Reposted frommyname myname viareumatycznajola reumatycznajola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...